blog-haverfest-carnival-5152-wanyi-yang-20

Jiawen Zhang ’21, Siyan Wang ’18, Songyu He and Yanyu Zhao on Founders Green.
Photo by Wanyi Yang ’20